Huisreglement

 1. Parkeer reglementair / plaatsbesparend.

 2. Spelen of soundchecken kan enkel wanneer de deuren van de opnameruimte gesloten zijn.

 3. Elk begonnen uur wordt aangerekend.

 4. Probeer een week vooraf te annuleren als je onverwachts toch niet kan komen. Studiotijd die geannuleerd wordt op de dag van de afspraak wordt aangerekend.

 5. Laat geen kostbaar materiaal rondslingeren, wij zijn niet verantwoordelijk voor schade of diefstal.

 6. Is er iets kapot of verdwenen? Meld het ons onmiddellijk.

 7. Niets tegen de muren plaatsen, ook niet leunen.

 8. Drinken in de studio kan, eten en roken niet. Eten kan wel in de ontspanningsruimte. Iets gemorst? Laat het ons onmiddellijk weten zodat we het kunnen opruimen.

 9. In het ganse gebouw geldt een volledig rookverbod. Roken kan buiten. Peuken in de asbak a.u.b.

 10. Hou het buiten rustig, ook bij het uit-/inladen.

 11. Afval en lege blikjes in de voorziene vuilbakken, lege flesjes en glazen uiteraard niet.

Algemene voorwaarden

 1. Geleverde goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling van onze factuur.

 2. De leveringen geschieden op risico van de bestemmeling.

 3. De factuur is contant betaalbaar, zonder korting en op de vervaldag aangeduid op de factuur.

 4. De niet op de vervaldag betaalde facturen worden automatisch en zonder dat hiervoor een aanmaning is vereist, verhoogd met een interest van 1% per maand en dit vanaf factuurdatum.

 5. Bij gebreke van betaling op de vervaldag is de klant eveneens gehouden tot betaling van een schadevergoeding wegens wanbetaling, gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 125 en dit afgezien van de interestvergoeding bepaald in voorgaand artikel. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat deze clausule geen toepassing is van artikel 1023 Gerechtelijk Wetboek, doch wel van artikel 1226 Burgerlijk Wetboek.

 6. Eventuele klachten dienen onmiddellijk en per aangetekend schrijven te gebeuren, uiterlijk acht dagen na levering of na ontvangst van de factuur en dit per aangetekend schrijven.

 7. Ingeval van betwisting zijn alleen de Rechtbanken van het arrondissement Tongeren bevoegd.

 

+32 497 19 43 40

©2019 by Studio 508.